Home Pierre Plantard
Rennes le Château

Pierre Plantard

Zonder Plantard had het mysterie van Rennes le Chateau nooit de bekendheid gekregen, die het nu heeft. Zijn leven kenmerkt zich door het oprichten van organisaties en geheime genootschappen. Wikipedia meldt:

"Tot de volledig aan Plantards fantasie ontsproten organisaties behoorden ondermeer de Union Française (1937), de Renovation Nationale Française (1941) en de Alpha Galates (1942 en 1946). De Duitse autoriteiten gaven Plantard geen toestemming tot oprichting van de Renovation Nationale Française; toen hij vervolgens in weerwil van een nader verbod toch overging tot oprichting van de Alpha Galates, kwam hem dat op vier maanden cel te staan in de gevangenis van Fresnes. De groep van Plantard publiceerde een tijdschrift getiteld Vaincre (Verover), dat zich regelmatig leende als platform voor antisemitische, antimasonieke en mystiek-nationalistische vertogen."

Pierre PlantardPierre PlantardPlantard beweert dat hij een afstammeling was van de Merovingische Koning Dagobert II en aanspraak kan maken op de Franse kroon. Als grootmeester van de Priorij van Sion was hij ook een beschermer van een eeuwenoud geheim.

Ironisch werd het toen de onderzoekers van "Het Heilige Bloed en de Heilige Graal" tot de conclusie kwamen dat de Merovinger koningen afstammelingen waren van Jezus en Maria Magdalena. Hierdoor werd Pierre Plantard opeens een afstammeling van Jezus Christus zelf!

We zullen wel nooit helemaal weten hoe het allemaal is begonnen. De meest voor de hand liggende veronderstelling is, dat Plantard hoorde van het mysterie in Rennes le Chateau en bedacht dat dit mysterie naadloos zou passen in zijn verhaal over zijn koninklijke afkomst. Hij voedde de schrijver Gerard de Sede met informatie en ontwierp, samen met Philippe de Cherisey, puzzels en documenten die door de rijkgeworden priester gevonden zouden zijn.

Mogelijk geloofde hij écht in een schat in de omgeving van Rennes le Chateau of Rennes les Bains. In ieder geval kocht hij land in die omtrek. Dit zou hem recht geven op eventuele rijkdommen die opgegraven zouden worden. Via het ene perkament werd duidelijk dat de schat toebehoorde aan de koning 'Dagobert II' en via andere documenten (die hij onder de naam Dossier Secret deponeerde in de Bibliotheque Nationale de France) was hij daar de rechtmatige erfgenaam van.

Hoe dan ook, Pierre Plantard, zat goed zodra de schat van de priester boven water kwam!

 

 

 

Zoek op deze site

Boekenkast