Home Documenten Sot Pecheur
Rennes le Château
Inhoudsopgave
Sot Pecheur
De vondst
Boonaert
Trésors de l'histoire
Alle pagina's

Sot Pecheur

De zotte visser, of is het de zotte zondaar (pêcheur of pécheur)

Sot pecheur a l'embouchure du Rhone. Son poisson sur le gril deux fois retourna. Un malin survint et XXV fois le gouta. Cuit il ne lui resta que l' arete. Un ange veillait et un en fit un peigne d'or   Dwaze visser aan de monding van de Rhone. Zijn vis op de gril twee keer omgekeerd. Een duivel verschijnt en proeft het XXV keer. Eenmaal gaar laat hij slechts de graat over. Een engel waakt en maakt er een gouden kam van.

De code heeft een rand van de volgende 64 letters: YENSZNUMGLNYYRFVHENMZFZZFDHZVTQHAKXFPKCZPJITSMRYKVSTVOYNKTRRLUVP

Sot PecheurSot Pecheur

Of het perkament werkelijk met het mysterie te maken heeft is en blijft een raadsel. Net als alle perkamenten, die tot nu toe zijn gevonden.


De vondst

Het document werd in 1966 gevonden. In die tijd was Henry Buthion eigenaar van het domein van Saunière. Buthion was een schatgraver en occultist. Hij zou via een medium de volgende boodschap hebben gekregen:

La vérité est dans le Tabernacle, la clef est dans l'église

De waarheid is in de tabernakel, de sleutel is in de kerk

Buthion, op dat moment in gezelschap zijn van zijn vriend Dutriat, werd even weggeroepen naar de keuken, met gevolg dat hij niet aanwezig was bij de vondst van het document. Omdat het gewikkeld was in een krant uit 1907 wordt aangenomen dat Saunière het manuscript zelf heeft verstopt. Over het feit of hij het ook heeft geschreven, zijn de meningen verdeeld.

De Sede publiceerde dit manuscript in zijn boek over Rennes le Chateau. Uiteindelijk zou het origineel verdwijnen.


Boonaert

Een zekere Boonaert zou de code hebben gekraakt. Dit wordt in ieder geval beschreven in de officiële gids die ik in Rennes le Château had gekocht, waarvan hieronder een foto.

Uit "Rennes le Chateau, a visitors guide"Uit "Rennes le Chateau, a visitors guide"

De verwijzing naar het tijdschrift No. 31 - Trésors de l'histoire - prospection - maakt ons nieuwsgierig. Zou daar nog een exemplaar van te vinden zijn?


Trésors de l'histoire

Dankzij Berkana, een trouwe onderzoekster van het forum Sacerdotibus.nl, wordt het tijdschrift opgespoord en aangekocht. Tot onze teleurstelling vrijwel geen informatie over het cryptogram. Blijkbaar blijkt de informatie hierover onjuist te zijn.

Uiteindelijk blijkt dat het artikel in een ander nummer van Trésors de l'histoire terug te vinden is. Mocht u het artikel willen hebben dan kunt u lid worden van ons forum en het downloaden. In het onderdeel Mediatheek zijn allebei de artikelen bij de Downloads te vinden onder het kopje "Boonaert".

Boonaert stuurt ons richting Lagastous. De aven (grot), die daar te vinden is, wordt ook wel aven Paris genoemd. Paris is een schaapsherder die in 1645 een vermogen gevonden zou hebben. Helaas werd hij niet geloofd omdat hij de vindplaats niet wilde onthullen. Hij is als dief ter dood gebracht. Saunière verwijst naar dit verhaal in zijn kerk. Of de Aven in Lagastous inderdaad de grot is waar Ignace Paris de schat heeft gevonden, valt te bezien. 

Aven Paris (naast blauwe kruising onderaan de kaart)Aven Paris (naast blauwe kruising onderaan de kaart)

 

 

 

 

Zoek op deze site

Boekenkast