Lam Gods
Inhoudsopgave
Sint Baafs
Geschiedenis
Esoterische achtergrond
Alle pagina's

Sint Baafs

Het "Lam Gods" is gemaakt voor de Vijdkapel in de Sint Baafs kathedraal in Gent. Uiteraard zijn er meer kerken die aan Sint Baaf (Bavo) zijn opgedragen, bijvoorbeeld de Sint Bavo in Haarlem.

Sint Bavo, getekend door Paul GosselinSint Bavo, getekend door Paul GosselinZowel de St Baafs in Gent als de St Bavo kerk in Haarlem staan "bol" van esoterische symbolen. Over de Sint Baafs in Gent wordt zelfs gezegd dat het samen met de Notre Dame in Parijs en Chartres één van de belangrijkste esoterische kerken zou zijn. Of dit ook voor de St Bavo in Haarlem gezegd kan worden betwijfel ik. De kerk werd na de reformatie een protestants bedehuis, waardoor veel van de oorspronkelijke versieringen zijn verdwenen.

Wie was Sint Bavo?

De St. Baafs cathedaal in Gent is vernoemd naar Sint Bavo.

Sint Bavo werd als Alwin of Allowin rond 589 in de buurt van Luik geboren. Hij was de zoon van Pippijn I van Landen, een Frankische hofmeier van Austrasie onder de Merovische koningen Clothar II, Dagobert I en Sigibert III.

Pippijn zou drie kinderen krijgen die later heilig werden verklaard:

  • Allowin (St Baaf of Bavo):
  • Gertrudis van Nijvel:
  • Begga.

Sint Bavo, geschilderd door RembrandtSint Bavo, geschilderd door RembrandtIn dit verhaal gaat het dus over Allowin van Haspengouw. Zijn bijnaam, Bavo, was een koosnaampje, vergelijkbaar met het engelse "Baby". Hij had een wilde jeugd en stond bekend om zijn egoïsme. Bavo leefde een losbandig leven als jager en valkenier en was een tiran voor zijn onderdanen. Hij verkocht zijn bedienden als slaaf.

In een over hem geschreven levensverhaal (ca 950) wordt vermeld dat Bavo is getrouwd met een dochter van de Merovingische graaf Adilio. Ze kregen een dochter, Agletrudis.
Als zijn vrouw plotseling overlijdt komt Bavo tot inkeer. Hij besloot niet te hertrouwen en werd een volgeling van Sint Amandus, ook wel de apostel van Vlaanderen genoemd.

Bavo vestigde een Abdij op zijn grondgebied in Gent die hij overdroeg aan sint Amandus. Bavo werd een monnik in deze Benedictijnerabdij en ging met Amandus mee om te preken. Ook deed hij werken van barmhartigheid als kluizenaar in een holle boom (net als de Limburgse Sint Gerlach) en later in een cel in een woud van in de buurt van de abdij.

Bavo stierf in 653 of 654 een natuurlijke dood. Op zijn begrafenis gebeurde direct een wonder. Een door de duivel bezeten vrouw raakte zijn stoffelijk overschot aan en was onmiddellijk genezen. Hij werd begraven in de abdij Ganda, die later werd omgedoopt in de Sint Baafsabdij.

Patroon van de Valkeniers
Het verhaal gaat dat hij ooit werd veroordeeld voor de diefstal van een witte valk en werd veroordeeld tot de strop. Terwijl hij onder de galg stond dook er uit het niets een witte valk op die op de galg landde. Dit bewees de onschuld van Allowin, die daarin een teken van God zag.

Patroon van HaarlemVerschijning van St Bavo bij HaarlemVerschijning van St Bavo bij Haarlem
Toen de stad in 1268 door de Kennemers werd belegerd verscheen Bavo als ridder in krijgsgewaad met opgeheven zwaard in de rechterhand en een valk in de linkerhand. Door zijn verschijning op de wolken werden de belegeraars bang en sloegen op de vlucht. Uit dankbaarheid maakten de bewoners van Haarlem Sint Bavo tot hun schutspatroon en gaven hun hoofdkerk op de Grote markt (tot dan toe aan Maria Hemelvaart gewijd) zijn naam.


Geschiedenis St. Baafs kathedraal

Sint Baafs, oude ansichtkaartSint Baafs, oude ansichtkaartIn het boekje dat men in de St. Baafs kan kopen (van Roger van de Wielle) kan men lezen dat men een eerste bedehuis in deze buurt kan plaatsen rond de Xe eeuw. In 942 wijdde Translamarus, bisschop van Doornik en Noyon een kapel die hij onder het patroonschap stelde van Johannes de Doper. Van der Wielle schrijft dat er niets is teruggevonden van dit oorspronkelijke kerkje.

Wel tref je in de crypte overblijfselen aan van de in de XIIe eeuw aan Johannes de Doper gewijde romaanse kerk. Deze werd geleidelijk vervangen door een gotische kerk. Alleen het middendeel van de crypte bleef bewaard, als een soort heiligdom in een heiligdom.

Het nieuwe koor werd in 1353 door de bisschop van Doornik ingewijd. De verdere bouw verliep evenwel niet zo vlot. Met de transkapellen kwam men pas in het begin van de XVe eeuw klaar. Toch kozen de ridders van het Gulden Vlies in 1445 de Sint-Janskerk om er het 7de kapittel van hun orde te houden. In 1462 begon met met de bouw van de toren die pas in 1538 werd voltooid. In 1533 begon met aan het schip en de beuken en zo kreeg de gotische kerk langzaam zijn vorm.

In de buurt lag de St Baafs Abdij. Deze werd in 1540 omgebouwd tot vesting. De monniken werden verhuisd naar de Sint Jans-kerk. Ook de patroonheilige van de st. Baafs verhuisde mee en zo kwam de kerk aan haar huidige naam. In 1559 werd het 23ste kapittel van het Gulden Vlies gehouden, de kerk was op dat moment net voltooid.

Twee jaar later werd het bisdom Gent opgericht. Meteen werd de kerk tot kathedraal verheven. Op 7 juni 1569 werd de kerk geconsacreerd.

De Sint Baafs heeft tot twee keer toe geleden onder beeldenstormers. Deze vernielden onder andere de prachtige glas in lood ramen waarmee keizer Karel V, Maria van Hongarije en Fillips II de kathedraal begiftigd hadden. Ook werd de kerk herhaaldelijk door brand en noodweer geteisterd.


Esoterische wandeling

Op het forum horend bij deze site schrijft Vilain over een esoterische wandeling in en rond de kerk. Over haar bron doet ze geheimzinnig. Inmiddels ben ik in de St baafs geweest en heb me met plezier laten leiden door haar wandeling.

Vilain neemt ons mee in de geschiedenis. Aan hetgeen te lezen is op deze site voegt ze nog toe dat de Johanneskerk is gebouwd door de Tempeliers, oorspronkelijk als een vijfpuntige ster, het symbool voor man én vrouw. Feitelijk het symbool van God.

De kerk werd vroeger het Jeruzalem van Vlaanderen genoemd. Aan de zijkant is de ingang tot een heilige grafkapel. Helaas was deze gesloten toen ondergetekende de wandeling maakte. Bij een eerder bezoek was de kapel wel open en de sfeer in deze kapel is heel bijzonder te noemen. Volgens een zuster die daar vroeger zat "is de magische kracht daar aanwezig". Volgens haar was er een ononderbroken contact met Jeruzalem.

De ingangspoort wordt gekenmerkt door een beeldengroep van drie (gezien de vele nissen hebben er in het verleden nog veel meer beelden gestaan). Het middelste beeld stelt Christus voor, met de wereldbol en skepter. Christus is leider, de heerser over de wereld. Rechts zien we Johannes de Doper. In zijn hand draagt hij het schild van de tempeliers, oftewel het Lam Gods. Zoals het Johannes betaamd wijst hij naar het Lam. Aan de linkerkant zien we St. Bavo met Zwaard, bijbel en valk (Op het forum staat duif, maar op de foto is duidelijk de valk te zien). De valk is het symbool dat bij St Bavo hoort.  
Sint Bavo was een zeer belangrijke Merovingische officier onder keizer Maximilliaan van Oostenrijk.

Achter de kerk treffen we de beeldengroep aan die de familie van Eijck voorstelt. Vanaf dat standpunt zien we op de achterzijde van de kerk een nis met een afbeelding van... Johannes de Doper, zegt de geheimzinnige gids van Vilain. Duidelijk is een vogel te zien die brood brengt aan de profeet. In die zin zou het ook de profeet Elia kunnen zijn.

Johannes of Elia?Johannes of Elia?

Dat het beeld van een recente datum is kan men afleiden uit de stijl, dezelfde als die van het standbeeld van de van Eycks.  Op oudere foto's is een lege nis te zien.

De rest van het verhaal van Vilain verhaal is te lezen op het forum.

 

Zoek op deze site

Boekenkast