Lam Gods
Inhoudsopgave
Sint Baafs
Geschiedenis
Esoterische achtergrond
Alle pagina's

Geschiedenis St. Baafs kathedraal

Sint Baafs, oude ansichtkaartSint Baafs, oude ansichtkaartIn het boekje dat men in de St. Baafs kan kopen (van Roger van de Wielle) kan men lezen dat men een eerste bedehuis in deze buurt kan plaatsen rond de Xe eeuw. In 942 wijdde Translamarus, bisschop van Doornik en Noyon een kapel die hij onder het patroonschap stelde van Johannes de Doper. Van der Wielle schrijft dat er niets is teruggevonden van dit oorspronkelijke kerkje.

Wel tref je in de crypte overblijfselen aan van de in de XIIe eeuw aan Johannes de Doper gewijde romaanse kerk. Deze werd geleidelijk vervangen door een gotische kerk. Alleen het middendeel van de crypte bleef bewaard, als een soort heiligdom in een heiligdom.

Het nieuwe koor werd in 1353 door de bisschop van Doornik ingewijd. De verdere bouw verliep evenwel niet zo vlot. Met de transkapellen kwam men pas in het begin van de XVe eeuw klaar. Toch kozen de ridders van het Gulden Vlies in 1445 de Sint-Janskerk om er het 7de kapittel van hun orde te houden. In 1462 begon met met de bouw van de toren die pas in 1538 werd voltooid. In 1533 begon met aan het schip en de beuken en zo kreeg de gotische kerk langzaam zijn vorm.

In de buurt lag de St Baafs Abdij. Deze werd in 1540 omgebouwd tot vesting. De monniken werden verhuisd naar de Sint Jans-kerk. Ook de patroonheilige van de st. Baafs verhuisde mee en zo kwam de kerk aan haar huidige naam. In 1559 werd het 23ste kapittel van het Gulden Vlies gehouden, de kerk was op dat moment net voltooid.

Twee jaar later werd het bisdom Gent opgericht. Meteen werd de kerk tot kathedraal verheven. Op 7 juni 1569 werd de kerk geconsacreerd.

De Sint Baafs heeft tot twee keer toe geleden onder beeldenstormers. Deze vernielden onder andere de prachtige glas in lood ramen waarmee keizer Karel V, Maria van Hongarije en Fillips II de kathedraal begiftigd hadden. Ook werd de kerk herhaaldelijk door brand en noodweer geteisterd. 

Zoek op deze site

Boekenkast