Lam Gods
Inhoudsopgave
Sint Baafs
Geschiedenis
Esoterische achtergrond
Alle pagina's

Sint Baafs

Het "Lam Gods" is gemaakt voor de Vijdkapel in de Sint Baafs kathedraal in Gent. Uiteraard zijn er meer kerken die aan Sint Baaf (Bavo) zijn opgedragen, bijvoorbeeld de Sint Bavo in Haarlem.

Sint Bavo, getekend door Paul GosselinSint Bavo, getekend door Paul GosselinZowel de St Baafs in Gent als de St Bavo kerk in Haarlem staan "bol" van esoterische symbolen. Over de Sint Baafs in Gent wordt zelfs gezegd dat het samen met de Notre Dame in Parijs en Chartres één van de belangrijkste esoterische kerken zou zijn. Of dit ook voor de St Bavo in Haarlem gezegd kan worden betwijfel ik. De kerk werd na de reformatie een protestants bedehuis, waardoor veel van de oorspronkelijke versieringen zijn verdwenen.

Wie was Sint Bavo?

De St. Baafs cathedaal in Gent is vernoemd naar Sint Bavo.

Sint Bavo werd als Alwin of Allowin rond 589 in de buurt van Luik geboren. Hij was de zoon van Pippijn I van Landen, een Frankische hofmeier van Austrasie onder de Merovische koningen Clothar II, Dagobert I en Sigibert III.

Pippijn zou drie kinderen krijgen die later heilig werden verklaard:

  • Allowin (St Baaf of Bavo):
  • Gertrudis van Nijvel:
  • Begga.

Sint Bavo, geschilderd door RembrandtSint Bavo, geschilderd door RembrandtIn dit verhaal gaat het dus over Allowin van Haspengouw. Zijn bijnaam, Bavo, was een koosnaampje, vergelijkbaar met het engelse "Baby". Hij had een wilde jeugd en stond bekend om zijn egoïsme. Bavo leefde een losbandig leven als jager en valkenier en was een tiran voor zijn onderdanen. Hij verkocht zijn bedienden als slaaf.

In een over hem geschreven levensverhaal (ca 950) wordt vermeld dat Bavo is getrouwd met een dochter van de Merovingische graaf Adilio. Ze kregen een dochter, Agletrudis.
Als zijn vrouw plotseling overlijdt komt Bavo tot inkeer. Hij besloot niet te hertrouwen en werd een volgeling van Sint Amandus, ook wel de apostel van Vlaanderen genoemd.

Bavo vestigde een Abdij op zijn grondgebied in Gent die hij overdroeg aan sint Amandus. Bavo werd een monnik in deze Benedictijnerabdij en ging met Amandus mee om te preken. Ook deed hij werken van barmhartigheid als kluizenaar in een holle boom (net als de Limburgse Sint Gerlach) en later in een cel in een woud van in de buurt van de abdij.

Bavo stierf in 653 of 654 een natuurlijke dood. Op zijn begrafenis gebeurde direct een wonder. Een door de duivel bezeten vrouw raakte zijn stoffelijk overschot aan en was onmiddellijk genezen. Hij werd begraven in de abdij Ganda, die later werd omgedoopt in de Sint Baafsabdij.

Patroon van de Valkeniers
Het verhaal gaat dat hij ooit werd veroordeeld voor de diefstal van een witte valk en werd veroordeeld tot de strop. Terwijl hij onder de galg stond dook er uit het niets een witte valk op die op de galg landde. Dit bewees de onschuld van Allowin, die daarin een teken van God zag.

Patroon van HaarlemVerschijning van St Bavo bij HaarlemVerschijning van St Bavo bij Haarlem
Toen de stad in 1268 door de Kennemers werd belegerd verscheen Bavo als ridder in krijgsgewaad met opgeheven zwaard in de rechterhand en een valk in de linkerhand. Door zijn verschijning op de wolken werden de belegeraars bang en sloegen op de vlucht. Uit dankbaarheid maakten de bewoners van Haarlem Sint Bavo tot hun schutspatroon en gaven hun hoofdkerk op de Grote markt (tot dan toe aan Maria Hemelvaart gewijd) zijn naam. 

Zoek op deze site

Boekenkast