Home Documenten Klein perkament
Rennes le Château
Inhoudsopgave
Het kleine Perkament
Aren plukken
Codex Bezae
Fouten
Alle pagina's

Aren plukken op Sabbat

De tekst gaat over Jezus die met zijn discipelen door de korenvelden loopt. De discipelen hebben honger, wrijven wat korenaren fijn en eten dit op.

Het groepje wordt echter gevolgd door een aantal Farizeeërs die het hier niet mee eens zijn omdat het sabbat is. Klaarblijkelijk vinden ze dat de discipelen werk verrichten en ze spreken Jezus hierop aan.

Jezus verwijst naar het oude testament waar David voor hemzelf en zijn soldaten altaarbroden neemt, om de honger te stillen. Deze altaarbroden zijn uiteraard heilig en alleen bedoeld voor de priesters. De bijbel sluit af met de opmerking dat de Zoon des mensen heer over de sabbat is. In bovengenoemd perkament wordt dit niet genoemd. Hier is zijn de laatste woorden: "SOLIS SACERDOTIBUS". Dit betekent: "alleen voor priesters (ingewijden)". 

Zoek op deze site

Boekenkast