Home Het altaarstuk Geopend altaarstuk
Lam Gods
Inhoudsopgave
Het geopende altaarstuk
God de Vader
Maria
Johannes
Zingende Engelen
Kluizenaars
Alle pagina's

ZangeressenZangeressenZingende Engelen

Links en rechts van de drie centrale figuren schilderde de van Eycks zingende en musicerende hemelbewoners, die, hoewel ze geen vleugels hebben, traditioneel voor engelen aangezien worden.

Het linkerpaneel telt acht engelen die een meestemmig muziekstuk zingen. Het is aan de hoofden te zien of men hoge of lage noten zingt.

Zij staan achter een kunstig bewerkte lessenaar. In de kolom prijkt een sculptuur van de aartsengel Michaël die een draak verslaat. In het boek Openbaring van Johannes (12: 7-12) voert Michaël oorlog tegen de draak. Zo staat er geschreven: "En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden." Hij is de aanvoerder der engelen, de overwinnaar van boze machten, beschermheer van de Christenen.

Boek op lessenaarBoek op lessenaarOp de lessenaar Zingende engelen      (v.d. Perre)Zingende engelen (v.d. Perre)ligt een boek. P. Coremans heeft dit fragment doorgelicht en trof een tekst aan. Wat er precies staat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Het eerste woord zou encaenia (inwijdingsfeest) kunnen zijn.

De twee figuren naast het boek, die deel uitmaken van de lessenaar, zijn ook onbekend. Het zijn wellicht twee profeten, misschien is één van hen Daniël. De profeet Daniël beschrijft dat - de onder hem afgebeelde - Michaël de beschermer van Israel is.

Verder is het paneel voorzien van allerlei prachtige details. De engelen dragen kunstige sieraden en versierde banden. De tegels op de vloer zijn kleine kunstwerkjes op zich.

Op het rechterpaneel wordt gemusiceerd. Hier zijn zeven engelen te zien. De laatste is verborgen achter het orgel, je kunt alleen heur haar nog zien. Aerts ziet 42 zilveren orgelpijpen, glimmend als echt metaal. Het orgel is van notenhout, herkenbaar aan de textuur van het hout (Aerts zegt hier eikenhout, maar daar ben ik het niet mee eens). In vergelijking met de lessenaar aan de linkerzijde is het orgel wat strakker. De belangrijkste versiering bestaan uit een soort mandala's.

Ook dit paneel is rijk aan details. Ook hier de interessante tegelvloer. De organist heeft een mantel met een zoom van hermelijn.

Opvallend is dat de gezichten van de engelen op beide panelen niet erg tot de verbeelding spreken. Ze lijken allemaal op elkaar, Schmidt vraag zich zelfs af of ze soms gekloond zijn. De hoofden zijn inderdaad vlak. Daar waar in de tegels duidelijk gebruik is gemaakt van perspectief, zijn alle hoofden ongeveer even groot afgebeeld. 

AGLAAGLA

Op beide panelen veel verwijzingen naar Christus. Links vinden we kruisjes (tempelierskruizen?) op de banden van de zangeressen. Op één van de banden zien we het hoofd van een man, waarschijnlijk Christus. Op een andere band zien we de Moeder Gods volledig afgebeeld, met Jezus in haar handen. Ook de gouden sluiting lijkt een afbeelding van Maria met het kindje Jezus te zijn. Tot slot op de tegels van beide panelen verwijzingen naar het Lam Gods, AGLA (Atha Gibor Leolam Adonai = Gij zijt steun in eeuwigheid) en het monogram IHS (Jezus). 

Zoek op deze site

Boekenkast