Home Het altaarstuk Geopend altaarstuk
Lam Gods
Inhoudsopgave
Het geopende altaarstuk
God de Vader
Maria
Johannes
Zingende Engelen
Kluizenaars
Alle pagina's

Johannes de Doper

Beschadigde Johannes de DoperBeschadigde Johannes de DoperHet paneel van Johannes de Doper is bij de verplaatsing in de tweede wereldoorlog flink beschadigd geweest. Inmiddels is hij voortreffelijk gerestaureerd. Ook dit paneel is prachtig geschilderd. Johannes draagt een groene mantel over zijn kameelharen mantel. Een kameelharenmantel is het symbool van Johannes de Doper omdat hij daarmee als asceet aan de Jordaan optrad en voor het joodse volk een doopsel tot bekering predikte.

De wijzende vingerJohannes de Doper (Da Vinci)Johannes de Doper (Da Vinci)
De wijzende vinger is een soort handelssymbool van Johannes de Doper. Veel kunstenaars maken gebruik van dit symbool om Johannes te identificeren. Hij zou dan naar Christus wijzen.

Op dit altaarstuk wordt deze vinger zelfs als bewijs aangevoerd dat de figuur op de middelste paneel Christus zou zijn.
Een bekend voorbeeld van een "wijzende Johannes" is het - hiernaast afgebeelde -  schilderij van Leonardo da Vinci. Opvallende overeenkomst is dat Johannes in beide schilderstukken niet wijst naar de figuur Jezus maar naar een kruis.

Op de schoot van Johannes de Doper ligt een boek. Het enige leesbare woord is ook het eerste woord: Consolami, weest vertroost. Omdat de profetie van Jesaja met dit woord begint, neemt men aan dat Johannes dit boek op zijn schoot heeft liggen. Deze associatie ligt voor de hand omdat Jesaja het heeft over "...een stem die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht." De roepende in de woestijn is natuurlijk Johannes de Doper. Overigens is de Heer uit dit tekstdeel JHWH, de God van Israel. Later in het nieuwe testament zal dit echter gaan over de Messias.
Overigens, de gedetailleerdheid van dit boek is prachtig om te bestuderen!

ConsolamiConsolami

  

Zoek op deze site

Boekenkast