Home Personen Rond de diefstal
Lam Gods
Inhoudsopgave
Goedertier
De kerk
Het gerecht
Vriend of vijand?
Alle pagina's

De familie Goedertier

Emile GoedertierEmile Goedertier Emile Goedertier (1831-1911)
De vader van Arsène goedertier was hoofdonderwijzer en inspecteur van het lager onderwijs, tot hij naar aanleiding van de schoolstrijd van 1879-1884 ontslag nam. Ter "compensatie" bood het bisdom Gent vader Goedertier het kosterschap aan. Hij trouwde in 1866 met Maria Wandels.
Maria WandelsMaria Wandels Maria Wandels (1844-1896)
Moeder van Arsène Goedertier.
Zij kreeg 12 kinderen, 3 stierven bij geboorte en twee na enkele maanden. In 1934 (het jaar van de diefstal) waren er nog maar 2 kinderen in leven, Arsène en Valère Goedertier
Arsène GoedertierArsène Goedertier Arsène Goedertier (1876-1934)
Tot in 1919 vervulde hij de rol van koster in de Wetterse Sint Gertrudiskerk, maar in dat jaar zal hij het kosterschap opgeven en zich vestigen als wisselagent.
Hij trouwde in 1915 met Julienne Minne.
Julienne MinneJulienne Minne Julienne Goedertier-Minne (1884 - 1943)
Zij was een bemiddelde vrouw die diverse eigendommen en landerijen bezat. Ze hield de boekhouding van het wisselagentschap van haar man bij. Voor extra informatie over deze bijzondere vrouw verwijs ik graag naar de website van Willy en Patricia.
Adhemar GoedertierAdhemar Goedertier Adhemar Goedertier (1922-1936).
Zoon van Arsène en Julienne Goedertier. Zijn bijnaam was Dédé. Het is een zorgenkind met een ongeneeslijke oogziekte. Hij sterft anderhalf jaar nadat bekend werd dat zijn vader betrokken was bij de diefstal.
Valère GoedertierValère Goedertier Valère Goedertier (1882-1971)
Jongste broer van Arsène. Omdat hij het langst in leven was van de familie treedt hij vaak op als getuige. Bekend is zijn uitgebreide getuigenis aan Koehn. Valère was juwelier in St. Niklaas.
Helène VersavelHelène Versavel Helène Versavel
Weduwe van Edmond Goedertier, de oudste broer van Arsène, onderzoeksrechter te Antwerpen. Woonde in de buurt van Meulenpas, de pastoor bij wie het losgeld werd opgehaald. Op het moment van de diefstal was Helene Versavel de buurvrouw van De Heem (procureur des konings)
Gustave GoedertierGustave Goedertier Gustave Goedertier (-1975)
Achterneef van Arsène Goedertier, de kleinzoon van "oom Adolphus", de broer van Emiel (vader van Arsène).
Hij was de feestbestuurder en organisator van de "Fancy Fair" van de Laurentiusparochie. Dezelfde "Fancy Fair" waar Meulepas werd weggeroepen voor de overhandiging van het losgeld.
Joseph Goedertier (advokaat)Joseph Goedertier (advokaat) Joseph Goedertier (1893-1971)
Advocaat. Hij was mede oprichter van Plantexel. Hij was Arsène Goedertier  600.000 franc schuldig, maar beweerde - toen hij door Koehn werd verhoord - Arsène Goedertier nauwelijks te kennen. Dit is in tegenspraak met de getuigenis van Emile Goedertier (zoon van Helene Versavel), die de advocaat een ver familid noemde die vaak door Arsène werd bezocht.

 

José GoedertierJosé Goedertier José Goedertier (1900-1967)
Neef van Arsène Goedertier, directeur van de tekenacademie in Wetteren. José Goedertier verklaarde aan een ex-leraar van de teken- academie dat hij samen met Coremans en de Egyptoloog Capart voor de originele R.R. had gestaan en dat Coremans hem had verzekerd: "Ge moogt gerust zijn, de échte zijn hier.”

  

Zoek op deze site

Boekenkast